Vedení personalistiky a zpracování mezd

Každý zaměstnanec musí od zaměstnavatele obdržet za vykonanou práci pravidelné mzdy podle zákoníku práce. Při nástupu do zaměstnání stanoví zaměstnavatel výši mzdy, ale ta se obvykle určuje jako hrubá mzda, nikoli rovnou jako čistá mzda.

Co jsou to vlastně mzdy? Mzda je peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. Výpočet čisté mzdy bývá často nelehkým úkolem.

Proto Vám nabízím v této oblasti následující služby:

  • přihlášení zaměstnance na ČSSZ a zdravotní pojišťovně
  • výpočet mzdy z hlavního pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
  • výpočet měsíčních odvodů záloh na dani ze závislé činnosti
  • výpočet měsíčních odvodů sociálního a zdravotního pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele)
  • roční zúčtování daně zaměstnancům včetně vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
  • roční vyúčtování srážkové daně
  • vypracování přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění