Účetnictví / vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a je zpracováváno průběžně. Klientovi na základě dohody zpracovávám průběžné účetní závěrky s výstupy z účetnictví dle požadavku.

Při průběžném zpracování klientovi kontroluji daňové či nedaňové náklady a průběžně společně řešíme daňové problémy na základě odborných stanovisek k potenciálně rizikových otázkám v oblasti účetnictví a daní. Navrhuji komplexní přístup k řešení všech Vašich daňových povinností ve vzájemné souvislosti.

V případě složitější daňové problematiky zajistím schůzku se spolupracujícím daňovým poradcem.

V účetní oblasti a v oblasti vedení účetnictví Vám nabízím následující služby:

  • kompletní vedení účetnictví
  • kontrola účetnictví
  • zpětné zpracování účetnictví za běžné (aktuální) účetní období
  • zpracování účetní závěrky
  • zpracování podkladů pro přiznání a kontrolní hlášení k DPH
  • zpracování podkladů pro daňové přiznání DPFO